Föräldrar

Föräldrar

 

Föräldrarna spelar en viktig roll för att förebygga och reagera på mobbning. Om du vet eller misstänker att ditt barn är inblandad i mobbning, då finns det flera resurser som kan hjälpa.

  • Känn igen varningssignalerna om ditt barn är inblandad i mobbning. De skulle kunna bli mobbade, mobba andra, eller bevittna mobbning. Trots att dessa tecken skulle kunna signalera andra problem, bör du tala med ditt barn om de visar något form av beteende eller känslomässiga förändringar. Många gånger kommer barnen inte att be om hjälp, så det är viktigt att veta vad man ska leta efter. Om ditt barn är i omedelbar risk för att skada sig själv eller andra, skaffa hjälp direkt.
  • Lär dig vad mobbning är och vad det inte är. Att förstå vad mobbning är, är det första steget i att bilda en plan för att förhindra eller bemöta mobbning med ditt barn. Många beteenden som ser ut som mobbning kan vara lika allvarliga, men kan kräva olika åtgärdsstrategier. Du kan också lära dig om:
  • Cybermobbning kräver oftast olika strategier än i mobbning på plats. Lär dig att arbeta med dina barn för att förhindra cybermobbning och hur man ska reagera när det inträffar.
  • Utnyttja tips och verktyg för att prata med ditt barn om mobbning. Att ständigt föra öppna dialoger innan ditt barn är inblandad i mobbning gör det lättare för dem att berätta för dig när något händer. Det är även viktigt att sammarbeta med skolan för att hjälpa till att förhindra mobbning innan den startar.
  • Om du vet eller misstänker att någon form av mobbning har inträffat , är det viktigt att lära sig att ta reda på vad som har hänt med ditt barn. Att förstå vad som har hänt kan också hjälpa till att kommunicera med skolan eller olika myndigheter.
  • Om du har fastställt att mobbning har inträffat, lär dig hur du och skolan eller myndigheterna kan sammarbeta för att stödja ditt barn, oavsett om de själva har utsatts för mobbning, mobbar andra , eller bevittnar mobbning.
  • Om mobbning sker i skolan, ta reda på vilka skyldigheter skolan har. Lär dig också om vilka skyldigheter skolorna har att ta itu med trakasserier på grund av ras, hudfärg, nationellt ursprung, kön samt funktionshinder och skyldiheterna att rapportera dessa situationer som inte har åtgärdats på lämpligt sätt till myndigheterna.
  • Om du har arbetat med ditt barn och din skola och behöver extra hjälp , hitta resurser för att förbättra situationen.