Vad kan du göra?

Föräldrar

Föräldrarna spelar en viktig roll för att förebygga och reagera på mobbning. Om du vet eller misstänker att ditt barn är inblandad i mobbning, då finns det flera resurser som kan hjälpa.

Utbildare

Skolan är en primär plats där mobbning kan förekomma. Det finns många verktyg på denna webbplats specifikt för lärare, administratörer och annan skolpersonal.

Ungdomar

Mobbning stoppar oss från att vara vem vi vill vara, och hindrar oss från att uttrycka oss fritt, och kanske till och med få oss att känna oss osäkra. Om du är mobbad, gör något! Om du är mobbare, det är inte coolt!