Utbildare

Utbildare

 

Skolan är en primär plats där mobbning kan hända. Hjälpa till att skapa en stödjande och ett tryggt skolklimat där alla elever accepteras och att veta hur man ska reagera när mobbning inträffar, är nyckeln till att se till att alla elever har möjlighet att lära och växa. Det finns många verktyg på Staystrongsverige.se specifikt för lärare, administratörer och annan skolpersonal.

  • Lär dig vad mobbning är och vad det inte är. Många beteenden som ser ut som mobbning kan vara lika allvarliga, men kan kräva olika åtgärdsstrategier. Du kan också lära dig om vad man ska leta efter för varningssignaler gällande mobbning som en del av dina elever kan vara inblandade i, och som kan vara i risk för att vara med.
  • Upprätta ett tryggt skolklimat. Det första steget för att förebygga mobbning är att se till att elever, lärare och skolpersonal utbildas. Åtgärder som lärarutbildning och öppna dialoger kan vara till stor hjälp. Att visa olika bildmaterial och filmer om mobbning kan uppmärksamma barnen hur de själva kan ta ställning till mobbning.
  • Lär dig att engagera föräldrar och ungdomar i förebygganden för ett positivt skolklimat. Att lära sig prata om mobbning med ungdomar är ett svårt steg.
  • Lär känna dina skyldigheter enligt Sveriges lagar gällande mobbning. Lär dig också om vilka krav som skolorna har att ta itu med trakasserier på grund av ras, hudfärg, nationellt ursprung, kön och funktionshinder. Att arbeta med att fastställa regler och strategier för att låta hela skolan veta ageranden kring mobbning och rutiner för att rapportera och utreda när något händer.
  • Fastställ mobbning i din skola och förstå hur din skola ligger i statistik jämfört med andra skolor i landet.
  • Agera snabbt när mobbning sker. Lär dig att stoppa den på plats, ta reda på vad som hände och stödja alla inblandade elever.
  • Undvik missledande information i mobbningsförebyggande arbete och åtgärdsstrategier.
  • Utnyttja resurser och hjälp från myndigheter och organisationer som verkar kring mobbning.